Индустриална автоматизация

От самостоятелни решения до цялостни производствени проекти, нашият екип от опитни инженери може да ви предостави целесъобразни и ефективни решения за всички Ваши нужди за контрол и управление на индустриални процеси и съоръжения.

ДЕЙНОСТ НА ЕНИРА ЕООД

Повече от 10 години ние предлагаме на нашите клиенти надеждни и иновативни решения в областта на индустриалната автоматизация и производствения контрол. Нашата дейсност е специализирана в разработването на системи за управление, производство на електро табла и пуск в експлоатация на машини и автоматизирани управление.

Цел на Енира ЕООД е да осигури на своите клиенти най-добрите и иновативни решения за индустриална автоматизация, за да постигнем това ние се фокусираме върху използването на най-новите технологии, нашите служители преминават ежегодни обучения, а вътрешно-фирмените процеси са стандартизирани с цел оптимизиране процеса на работа.

Проектиране и изграждане на системи за автоматизация. Визуализация, мониторинг и контрол на технологични процеси. Разработване и внедряване на HMI, SCADA и DCS приложения и системи.
Проектиране и изграждане на електроинсталации за офиси и индустрията. Изработка и монтаж на електро оборудване. Професионално полагане на кабели и кабелни трасета.
Отдалечен достъп, мониторинг и поддръжка. Визуализация и защитен достъп до вашата инсталация в реално време от всяка точка на света.
Разработване на приложения за събиране, обработка и визуализация на данни от процеси и машини с интерфейс съобразен с нуждите на клиента.
Сервиз както и модернизиране на ситеми за контрол и управление. Консултации и предписания за поддръжка и експлоатация на вашите системи, oсигурявайки оптимална работа в дългосрочен план.
FAT и SAT на машини и съоръжения, както и изработка и подготовка на документация за съответните процедури. Инспекция и супервизия. Обучение на персонал.

ПОРТФОЛИО

Асфалто-смесителна инсталация

Клиент: БЕКАСТРОЙ EАД - Самоков

Машина за производство на сух лед

Клиент: UTP d.o.o. - Хърватска

Управление на формовъчни преси

Клиент: Херос АД, Пловдив

АВТОМАТИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ

Енира ЕООД предоставя модерни и иновативни решения за управление на вашите съоръжения, машини и процеси.
Технологиите в индустриалната автоматизация, информационната и управляваща техника се развиват и усъвършенстват постоянно давайки възможност за постигане на максимална и оптимална производителност. Предлагайки Ви нашите системи за управление, изградени на базата на най-новите технологии и дългогодишния ни опит, ние Ви предоставяме възможност да извлечете максимума от вашата продукция.

Енира ЕООД съпровожда цялостния процес на развитие на проекта, от проучване на проблема и разработване на автоматизираната система до пуск в експлоатация.
Нашият екип е фокусиран в разработването на приложения, които са съобразени с нуждите на клиента, като ние предлагаме готов продукт отговарящ на вашите производствени нужди. Системите, които разработваме са модулни, което предполага възможност за модернизиране и надграждане във всеки един момент.

Enira 2006 - готови решения от Енира ЕООД

Автоматизирана системата за управление на асфалтови и бетонови производства „ЕНИРА 2006" представлява модулно решение включващо интелигентна система за управление, визуализация и архивиране на данни.

виж повече ▶
Egas 2010 - готови решения от Енира ЕООД

Система за пълнене на стоманени безшевни бутилки с технически газове N, CO2, O2 и Ar или техните смеси. Оборудването се предлага като отделни модули за специфични газове или като комплексно решение.

виж повече ▶
Elog - готови решения от Енира ЕООД

eLOG е софтуерно приложение създадено за обработване и визуализиране на информация от база данни позволяващо следене на производсвения процес в дългосрочен план чрез достъп до съхранената информация.

КОНТАКТИ

Е-mail:

info@enira-bg.com enirabg@abv.bg

Телефон

00359/ 0888 39 53 47

ЗА ЗАПИТВАНЕ